Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External
วันที่ 31-01-2560 เวลา 14:13 น. (เข้าชม 399 ครั้ง)

1. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External

2. หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจตามแบบประเมิน External สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)