Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
วันที่ 19-12-2560 เวลา 15:23 น. (เข้าชม 136 ครั้ง)

1.  หนังสือ  กรมอนามัย ด่วน ที่ สธ 0902.07/ว 9727  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2560 เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)