Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
วันที่ 21-02-2561 เวลา 15:48 น. (เข้าชม 157 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงแรมดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1. กำหนดการประชุม

2. โครงการฯ

3. หนังสือเชิญประชุม

4. แผนที่โรงแรม

5. QR Code แบบประเมิน และเอกสารการประชุม

6. เอกสารการบรรยายวิทยากร

      6.1 อภิปราย “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ยั่งยืน”  และ “ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติที่เข้มแข็ง”

       โดย : 1) พลเอกศรุต นาควัชระ  ผู้อำนวยการศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

                2) นางสาวฟ้าฤดี  ทรงลักษณ์ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 6.2 อภิปราย “สร้างรัก & ผูกพันต่อองค์กรด้วยพลัง HQ (Happiness  Quotient ความฉลาดในการสร้างสุข)”

      โดย  1) ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการบริหารองค์กร บริษัท How Are You จำกัด

              2) อาจารย์เกรียงไกร สุพิพัฒน์โมลี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท How Are You จำกัด

 

 

 


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)