คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
กรมอนามัย
04
กรกฎาคม
2567
04.07.2567
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล (อธิบดีกรมอนามัย)เป็นประธานพิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระพิเศษการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 10/2567 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัยโดยการประกวด หน่วยงานคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่หน่วยงาน ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท