คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
กรมอนามัย
13
มกราคม
2566
13.01.2566
พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)” และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท