คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
กรมอนามัย
20
พฤศจิกายน
2566
20.11.2566
การอบรมเชิงปฏิบัตืการพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กองการเจ้าหน้าที่ โดย กลุ่มงานจริยธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยพัฒนาการบริหารราชการภายใต้เกณฑ์การประเมิน(ITA)ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย มีผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 53 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท