คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยา และวินัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126 และมาตรา 127 กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คู่มือป้องกันการกระทำความผิดฯ ม_126-ม_128 สธ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งตาม ม.127 พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (3) พ.ศ. 2563 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (3) พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (2) พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งตาม ม.126 พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยา และวินัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยา และวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
E-Book : หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยา และวินัย