คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินองค์กรคุณธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1. คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - สรุปรายงานการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรมอนามัย).doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม - ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการฯคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 10.69 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมอนามัย).doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สธ.0902.07 ทับ ว7323 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0902.07 ทับ 6 388 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง การตอบแบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_-แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางการประเมินฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.55 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 1 แบบประเมินกอง.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย