คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการตามแผนความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมประเมินความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานกรรมการตรวจรับ_งวดที่ 1_รวมรายการ TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานกรรมการตรวจรับ_งวดที่ 2_รวมรายการ TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 66 รอบที่ 2 (กรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย