คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.00 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย