คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จรรยาข้าราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศข้อบังคับกรมอนามัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 470 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.79 MB
ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Poster จรรยาข้าราชการ.png
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
E-Book คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563