คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนยุทธศาสตร์ 60-65 (ฉบับปรับปรุง)_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์แผนปฏิบัติการกรม 65_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย