คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2567)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์ 60-65 (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย