คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานสรุปข้อมูลการก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานที่ 1 รอบ 1 แผนความเสี่ยงฯ (กรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานที่ 2 รอบ 1 (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ข้อ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ข้อ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเตรียมงานก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 โดย _compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริต.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริต (ตัวอย่าง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต (ตัวอย่าง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย