คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2-2566 (3 มี.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 1-2566 (6 ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 3-2565 (9 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 5.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2-2565 (18 ก.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 1-2565 (คณะกรรมการชุดใหม่ - 30 พ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 28.69 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 1-2565 (31 ม.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 4-2564 (27 ต.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 3-2564 (18 ส.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2-2564 (1 มิ.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 4.23 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 1-2564 (16 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 4-2563 (27 พ.ย. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย