คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่ออินโฟกราฟิกแนวนอน.jpg
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่ออินโฟกราฟิกแนวตั้ง.jpg
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย