คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สธ 0902.07ว282.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นร 1019-270.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการส่งเสริมฯ กรณีเรี่ยไร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการส่งเสริมฯ กรณีการให้หรือรับของขวัญฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 8.02 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย