คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของบุคลากรกรมอนามัยตามข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย (Dos & Don’ts)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของบุคลากรกรมอนามัยตามข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย (Do’s & Don’ts)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
หนังสือที่ สธ 0902.07ว2285 ลว 27 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมฯ - Dos&Don’ts
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Info Graphic พฤติกรรมทางจริยธรรมฯ - Dos&Don’ts
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Info Graphic พฤติกรรมทางจริยธรรมฯ - Dos&Don’ts
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย