คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของกรมอนามัย ปี 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการฯปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของกรมอนามัย ปี 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปร้องเรียน6เดือนแรก66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของกรมอนามัย ปี 2563 - 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปี 2562 - 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 - 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย