คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประมวลจริยธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 759 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรฯ66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย