คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ - กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือประทับตรา ที่สธ0217_ว80 แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.pdf
ขนาดไฟล์ 5.46 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ-0217_01-2933-(18-12-63)-รมว_เห็นชอบแนวทางปฏิบัติฯ-64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0217_01-2933 (18-12-63) รมว_เห็นชอบแนวทางปฏิบัติฯ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย