คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.pdf (ถ้ามีการรับทรัพย์สินฯ)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.docx (ถ้ามีการรับทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 บันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ.pdf (ถ้ามีการรับของขวัญ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 บันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ.docx (ถ้ามีการรับของขวัญ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ - กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ-0217_01-2933-(18-12-63)-รมว_เห็นชอบแนวทางปฏิบัติฯ-64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือประทับตรา ที่สธ0217_ว80 แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.pdf
ขนาดไฟล์ 5.46 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.docx (ถ้ามีการรับทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.pdf (ถ้ามีการรับทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ.docx (ถ้ามีการรับทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ.pdf (ถ้ามีการรับทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0217_01-2933 (18-12-63) รมว_เห็นชอบแนวทางปฏิบัติฯ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย