คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญฯ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 1004 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย