คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมอนามัย).doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย