คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
บันทึก สธ 0902.07 ทับ 8301 ลว 1 ธ.ค. 2566 เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 533 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย