คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย (ฉบับปรับปรุง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.79 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงลายมือชื่อรับทราบแนวทางฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย