คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีมอบรางวัล ”คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2564”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.03.2565
152
0
แชร์
08
มีนาคม
2565

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมอนามัย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ ๗๐ ปี อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔" โดยมีรองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย มีผู้เข้ารับรางวัลคนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ คน ประกอบด้วย คนดีศรีอนามัยดีเด่น จำนวน ๖ คน และคนดีศรีอนามัย ระดับกรม จำนวน ๑๓ คน อธิบดีกรมอนามัย ได้แสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน และบุคลากรกรมอนามัย ในการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน และขอให้รักษาความดีงามที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ไว้ตราบนานเท่านาน นอกจากนี้ยังมีเสวนา ในหัวข้อ “สร้างพลังทำความดี คนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔" โดยคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน