คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.04.2565
75
0
แชร์
01
เมษายน
2565

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ข้าราชการกรมอนามัยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” (ครุฑทองคำ) จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และนายชาลี วุฒิสรรค์ พนักงานธุรการ ส๓ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โดยมีผู้แทนจาก กองการเจ้าหน้าที่ นางวรรณภา กางกั้น นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และบุคลากรกรมอนามัย ร่วมแสดงความยินดี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 330KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน