คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการเรี่ยไร พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร ฉ.2 พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
(1) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร (4 ส_ค_ 2558).PDF
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) ประกาศ กคร_ เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติเรี่ยไรฯ (ฉบับที่ 2) พ_ศ_ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 962 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ฉบับที่ 2 (30 เม_ย_ 2556).PDF
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(4) ประกาศหลักเกณฑ์ได้มาโดยฝ่าฝืน พ_ศ_2544.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย